[gesponsorde mededeling]

diabetische voet

Beheerder: Henri Post, MA-ANP, Verpleegkundig Specialist
Vastgesteld: 01-10-2018
Evaluatie: 01-10-2028 of zo nodig eerder bij nieuwe richtlijnen

 
© 2011 wondenwijzer.nl | Disclaimer